Vizsgaidőpontok

Termíny skúšok- maďarské skupiny

1. ročník Bc.

12. 12. 2014, 15:45 – ÚVOD DO ŠTÚDIA A DEJINY SOCIÁLNEJ PRÁCE

13. 12. 2014, 11.00 – ZÁKLADY SOCIOLÓGIE

20. 12. 2014, 10:00 – ZÁKLADY FILOZOFIE

9. 1. 2015, 10:00 – ÚVOD DO PRÁVNYCH DISCIPLÍN

10.1. 2015, 8:00 – VŠEOBECNÁ PSYCHOLÓGIA

16.1. 2015, 16:00 – ZÁKLADY EKONOMIKY PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV

17. 1. 2015, 10:00 – ZÁKLADY PEDAGOGIKY

31.1. 2015- ÚVOD DO NOVODOBÝCH DEJÍN

 

2. ročník Bc.

29. 11. 2014, 15:00 – PSYCHOLÓGIA OSOBNOSTI A SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA

6. 12. 2014, 9:00 – ÚVOD DO SOCIÁLNEJ POLITIKY

12. 12. 2014, 15:00 – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

13. 12. 2014, 9:00 – SOCIÁLNA PEDAGOGIKA

9. 1. 2015, 17:00 – RODINNÉ PRÁVO

10. 1. 2015, 9:00 – ŠPECIÁLNA A LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA

 

3. ročník Bc.

29. 11. 2014, 8:00 – METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S JEDNOTLIVCOM

6. 12. 2014, 9:00 – SOCIÁLNA PRÁCA S OBEŤAMI NÁSILIA

12. 12. 2014, 15:00 – SOCIÁLNA PRÁCA SO ŽIADATEĽMI O AZYL

13. 12. 2014, 9:00 – SOCIÁLNA PATOLÓGIA

10. 1. 2015, 9:00 – SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

17. 1. 2015, 9:00 – SOCIÁLNA PREVENCIA

 

1. ročník Mgr.

29. 11. 2014, 15:00 – SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU

6. 12. 2014, 15:00 – SOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE

12. 12. 2014, 16:00 – APLIKOVANÁ SOCIÁLNA POLITIKA

13. 12. 2014, 9:00 – SOCIÁLNA PRÁCA V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

9.1. 2015, 17:00 – SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU

10. 1. 2015, 10:00 – METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE SO SKUPINOU A KOMUNITOU

17. 1. 2015, 10:00 – KRÍZOVÁ INTERVENCIA