Tantárgyak – Nappali tagozat 1.évfolyam

1. évfolyam, 1. szemeszter

1. A szociális munka története
2. Általános pszichológia
3. A szociológia alapjai
4. Bevezetés a jogrendszerbe
5. A közgazdaságtan alapjai
6. A filozófia alapjai
7. Szemináriumi munka
8. A pedagógia alapjai
9. Gyakorlat

Szemináriumok:

1. Az etikai gondolkodás története
2. Bioetikai kérdések
3. Állatkísérletek orvosi célokra – mit mond az etika?
4. Etikai felelősség a társadalom és a munkahely irányában
5. A katolikus Egyház szociális tanítása
6. Az internet felhasználásának lehetőségei a szociális munka területén
7. Szemelvények a római jog fejezeteiből
8. Az elítéltekkel való foglalkozás a börtönlelkész szemszögéből
9. Az élet és a halál kultúrája
10. Drogmegelőzés a fiatalkorúak körében
11. A katolikus Egyház jogrendszere

1. évfolyam, 2. szemeszter

1. A szociális munka alapjai
2. Etika
3. Szociológia
4. Pszichológia
5. Polgári jog
6. Szomatológia
7. Önismeret
8. Andragogika
9. Pediátria

Szemináriumok:

1. A szociális munka és a klinikai gyógyszertan találkozási pontjai
2. A II. Vatikáni zsinat a keresztény nevelésről
3. Szociális munka a missziókban
4. A házasság a katolikus Egyház jogrendjében
5. Az élethez való jog az orvos szemével
6. Az egyházak szociális tanítása
7. Orvostürténeti vázlatok
8. Filozófiai antropológia
9. A magyar szociális munka nagy alakjai
10. XVI. Benedek pápa szociális tanítása