Termíny zápisu na akademický rok 2017/2018 Dňa: 19. 09. 2017 Miesto: Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 4291/36 Rozpis pre jednotlivé ročníky: 1 r. Bc. – 08:30 2 r. Bc. – 09:45 3 r. Bc. – 11:15 1.r. Mgr. – 13:15 2.r. Mgr. – 14:30

Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce, detašovaného pracoviska Dunajská Streda sa uskutoční dňa 1.07.2017 od 10.00 hod.  slávnostné odovzdávanie diplomov (Mgr./PhDr.) v kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede.

Oznamujeme záujemcom, že je možné sa prihlásiť na rigorózne konanie v akademickom roku 2017/2018. Do 15. septembra 2017 je potrebné predložiť na Sekretariáte detašovaného pracoviska VŠ potrebné doklady. Prijímacie pohovory budú dňa 6. októbra 2017 (piatok) o 10:00 hod. v Dunajskej Strede.

Pán profesor Vladimír Krčméry v Dunajskej Strede.

Prof. Vladimír Krčméry v Dunajskej Strede Kedy? 12. apríla o 18.00 hod. Kde? Prednášková sála VŠZaSP sv. Alžbety (Korzo B. Bartóka 36)

Pomáhať nezištne ľuďom je ten najvzácnejší dar, ktorý môže človek človeku dať. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety stanovila týždeň dobrovoľníctva od 3. apríla do 9. apríla 2017. ​Študentky externého štúdia VŠZaSP sv. Alžbety, detašovaného pracoviska v Dunajskej Strede sa rozhodli, že pomocnú ruku a svoj potenciál na chvíľu venujú ľuďom, ktorí to […]