Pán profesor Vladimír Krčméry v Dunajskej Strede.

Prof. Vladimír Krčméry v Dunajskej Strede Kedy? 12. apríla o 18.00 hod. Kde? Prednášková sála VŠZaSP sv. Alžbety (Korzo B. Bartóka 36)

Pomáhať nezištne ľuďom je ten najvzácnejší dar, ktorý môže človek človeku dať. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety stanovila týždeň dobrovoľníctva od 3. apríla do 9. apríla 2017. ​Študentky externého štúdia VŠZaSP sv. Alžbety, detašovaného pracoviska v Dunajskej Strede sa rozhodli, že pomocnú ruku a svoj potenciál na chvíľu venujú ľuďom, ktorí to […]

Na návšteve s našimi študentmi v Medveďove.