Srdečne Vás pozývame na zahájenie semestra (večierok). Dátum: 28. október (sobota) 2017, o 19.00 – 23.00. Miesto: Korzo Bélu Bartóka 36.  

Sväté omše vo Farskom kostole všetkých svätých v Dunajskej Strede (Malé Blahovo): 27. októbra 2017 o 19.00 hod; 24. novembra 2017, o 19.00 hod; 15. decembra 2017 o 19.00 hod.  Srdečne Vás vítame!

Slávnostné otvorenie našej inštitúcie sa uskutoční 30. septembra 2017 o 9.30 hod., v kostole sv. Juraja v Dunajskej Strede.

Oznamujeme študentom, opravný termín štátnych bakalárskych a magisterských skúšok pre maďarské aj slovenské triedy budú 16. novembra 2017 (štvrtok) o 10.00 hod. (Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 36). Prosíme študentov, aby sa hlásili na sekretariáte vysokej školy.

Oznamujeme študentom, že bakalárske štátne záverečné skúšky budú 1. septembra 2017 o 9.30 hod.  v Dunajskej Strede v budove Cirkevnej  základnej školy sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským (Trhovisko 1), ako sme to uverejnili 8. júla 2017 na facebookovej stránke našej vysokej školy.

Termíny zápisu na akademický rok 2017/2018 Dňa: 19. 09. 2017 Miesto: Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 4291/36 Rozpis pre jednotlivé ročníky: 1 r. Bc. – 08:30 2 r. Bc. – 09:45 3 r. Bc. – 11:15 1.r. Mgr. – 13:15 2.r. Mgr. – 14:30

Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce, detašovaného pracoviska Dunajská Streda sa uskutoční dňa 1.07.2017 od 10.00 hod.  slávnostné odovzdávanie diplomov (Mgr./PhDr.) v kultúrnom stredisku v Dunajskej Strede.

Oznamujeme záujemcom, že je možné sa prihlásiť na rigorózne konanie v akademickom roku 2017/2018. Do 15. septembra 2017 je potrebné predložiť na Sekretariáte detašovaného pracoviska VŠ potrebné doklady. Prijímacie pohovory budú dňa 6. októbra 2017 (piatok) o 10:00 hod. v Dunajskej Strede.