Értesítjük a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola hallgatóit, hogy 2019. január 1-től módosulnak a fizetési feltételek.

A befizetendő díjakat készpénz vagy banki átutalással (nem postai utalványon) kérjük az alábbi számlaszámra elküldeni: IBAN: SK89 0900 0000 0051 0921 6545 – Slovenská sporiteľňa, a.s.. A számla tulajdonosa: ACADEMIA PRIMA, Bartók Béla sétány 4291/36, 929 01 Dunaszerdahely.

A hallgató kötelessége az átutalásnál a megfelelő azonosító számot (variabilný symbol) feltüntetni – személyes számát a leckekönyv (index) alapján. A megjegyzésben a hallgató neve szerepeljen. Amennyiben nem megfelelő azonosító számot használ, a rendszerben a befizetett összeg nem a konkrét hallgatóhoz lesz kötve. A nem azonosítható összegek szponzori ajándéknak tekintendők.

Az újonnan jelentkező hallgatók azonosító száma a születési dátumuk, az alábbi formában legyen feltüntetve: NNHHÉÉÉÉ. Megjegyzésben a hallgató neve szerepel.

A módosítás az alábbi díjakra vonatkozik:

– jelentkezési díj,

– beiratkozási díj,

– szemeszter tandíja (akadémiai év),

– bakkalaureátusi és mesterfokozatú államvizsgák díjai,

– rigorózus eljárás díja,

– kiegészítő pedagógiai tanulmányok díja.