A léleknek

EGYETEMI KLUB (Dunaszerdahely, Bartók Béla Sétány 4291/36): 2017. október 27., 20.00 óra Beszélgetés: Nagy Péter felsőszeli plébánossal Az ember „fogékony“ Istenre.  2017. november 17., 19.00 óra Szókratész kávézó: Dr. habil. Herdics György, rk. egyetemi tanár A kételkedés határai. 2017. november 24., 20.00 óra Beszélgetés: Mahulányi József esperessel, nagymegyeri plébánossal Isten elébe jön az embernek. 2017. […]

Minden bölcsesség az Úristentől van, és vele volt mindig, öröktől fogva. (Sir 1,1)

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!

A bölcsesség ékesszólás híján keveset használ… viszont az ékesszólás bölcsesség híján sokat árt.

Január 20. +288. (?) Sebestyén a császári gárda tisztje volt, Narbonne-ban született, de Milánóban élt. Diocletianus és Maximianus császár nagyra becsülte, és közvetlen környezetébe rendelte. Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A legenda tehetséges szónoknak mondja a tisztet, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez és bátorította […]

1242-ben született Spalatóban, Klissza várában (Dalmáciában, a mai Horvátországban), ahova a tatárjárás elől menekültek.. Szülei voltak: IV. Béla király és Laszkarisz Mária, testvérei: Boldog Kinga, Boldog Jolán, és Boldog Konstancia. A tatárjárástól szerencsésen megmenekülve Istennek nevelték Margitot, fogadalmat tettek, hogyha az ország megmenekül, lányukat teljesen Isten szolgálatára szentelik. Már három évesen dominikánus apácák nevelték, Veszprémben. […]

Még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki olyan tudatlan lett volna, hogy semmit nem tudtam volna tőle tanulni.

Könnyű dolog jónak lenni, amíg az erényt jutalmazzák, a bűnt pedig büntetik. Ilyenkor szinte nyakadnál fogva visznek a mennybe. De ha olyan idők járnak, amikor nincs, aki jó tanáccsal szolgálna, nincs, aki jó példával járna elöl, amikor azt látjátok, hogy az erényt büntetik, a bűnt pedig jutalmazzák, ha akkor álljátok a sarat és megmaradtok Isten […]