Szakdolgozati témák 2015/16

Bc.:

PhDr. Bertha Éva

1. Brunszvik Teréznek, az első magyar óvodák megalapítójának nevelési elvei és szociális érzékenysége

2. A Betegápoló Irgalmasrend tevékenysége Magyarországon a kezdetektől napjainkig

3. Karitatív és humanitárius szervezetek szerepe és tevékenysége Szlovákiában

 

Mgr. Bohuniczká Andrea

1. A szociális munkás és az egészségügyi dolgozó együttműködése a palliatív gondozásban

2. A szociális munkás  feladata a pszichiátriai betegek reszocializációjának folyamatában

3. A szociális munkás és a védett foglalkoztató együttműködése a védett műhelyben

 

JUDr. Bohuniczký Ladislav

1. Magyarország és a Szlovák Köztársaság menekültügyi politikájának összehasonlítása

2. Szülők váltakozó nevelése kiskorú gyermeküknél válás után

3. Gyermek jogainak nemzetközi védelme

4. Szociális munka a fegyházakban

5. Szociális munka menedékjogot kérvényező családdal

 

doc. MUDr. Kiss László, CSc.

1. A szociális munka formái a századvégen és az I. világháború alatt

2. Ruffy Pál (1854-1934) munkáinak elemzése: Közegészségügy és szociális politika, 1897; Közigazgatás és szegényügy, 1899; A gyermekvédelem Magyarországon, 1901

 

PhDr. Némethová Margita

1. Agresszív gyermek a családban

2. A család értékközvetítő szerepe

3. Családi erőszak

 

 MUDr. Sárközy Klára

1. Híres magyarok szociális érzékenysége egykor és ma

2. Önkéntesek helye és szerepe a szociális ellátásban Szlovákiában és a világban

3. Somorja város szociális ellátó hálózata

4. Boldog Salkaházi Sára szociális munkássága

5. Boldog Apor Vilmos püspök szociális tevékenysége

6. Az önellátó vidék- szociális föld, szociális üzemek, szociális üzletek

 

 

Mgr.:

Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. Herdics György, PhD.

1. Hospice: az élhető élet mindvégig

2. A valakihez való tartozás szükségessége

3. Az emberi méltóság érvényesülése a terminális állapotban

4. A szociális gondolat megjelenése XVI. Benedek pápa megnyilatkozásaiban

5. A szociális munka története Magyarországon

6. A szép szó ereje a lélek gyógyításában

7. A filozófia vigasza és a szociális munka találkozási pontjai

8. Istenhit és szociális munka

9. Értékrend és szociális munka

10. A szociális érzékenységre való nevelés lehetőségei

 

Bc./Mgr.:

ThDr. Alexander Puss SJ, PhD.

  1. A cenacolo közösség sikereinek titka a szenvedélybetegségek kezelésében